Categories
สินค้าและบริการ

สาเหตุที่ทำให้เบี้ยประกันภัยรถยนต์ในแต่ละปีสูงขึ้น

ประกันภัยรถยนต์

ผู้ขับขี่ที่มีประกันรถยนต์ที่พวกเขาพอใจอาจประหลาดใจที่พบว่าอัตราของพวกเขาไม่ได้จำกัดอยู่ตลอดชีวิต ในความเป็นจริง มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ผู้ขับขี่รถยนต์สามารถทำได้ ส่งผลให้เบี้ยประกันภัยพุ่งสูงขึ้น

ผู้ถือกรมธรรม์ที่ต้องการให้แน่ใจว่าความคุ้มครองจะไม่แพงมากนักควรตระหนักว่าการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากสี่สิ่งนี้อาจส่งผลให้อัตราเพิ่มขึ้น

ถูกใบสั่ง บริษัทประกันภัยรถยนต์จะประเมินว่าเบี้ยประกันภัยควรราคาเท่าไหร่ โดยพิจารณาจากความเสี่ยงที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นคนขับ หากบริษัทประกันเชื่อว่าผู้ขับขี่รถยนต์มีแนวโน้มที่จะเกิดอุบัติเหตุ เบี้ยประกันภัยก็จะสูงขึ้น

หากผู้ขับขี่ได้รับตั๋วจราจรสำหรับการละเมิดที่เคลื่อนไหว เช่น การขับเร็วหรือไฟแดง นี่แสดงให้บริษัทประกันภัยเห็นว่าผู้ขับขี่มีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงสูงหลังพวงมาลัย

การละเมิดใดๆ ที่คนขับกระทำขึ้นซึ่งนำไปสู่ตั๋วก็อาจเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดการชนได้เช่นกัน บริษัทประกันจะนำมาพิจารณาและเพิ่มต้นทุนความคุ้มครองในอนาคต

ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางจราจร หากคนขับเป็นฝ่ายผิดในการชนกันของการจราจร นี่เป็นธงแดงที่สำคัญสำหรับผู้ประกันตน ไม่เพียงแต่บริษัทจะต้องชดใช้ค่าเสียหายจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเท่านั้น แต่ยังมีเหตุผลให้สงสัยว่าผู้ขับขี่ที่เป็นต้นเหตุของอุบัติเหตุดังกล่าวไม่ได้ขับขี่อย่างปลอดภัยและมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการชนกันอีกในอนาคต

โชคไม่ดีที่อุบัติเหตุยิ่งแย่ลงและเกิดความเสียหายมากขึ้น เบี้ยประกันภัยรถยนต์ก็จะสูงขึ้นในอนาคต บริษัทประกันบางแห่งเสนอส่วนลดสำหรับการขับขี่อย่างปลอดภัยซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุจราจร ซึ่งอาจส่งผลให้เบี้ยประกันภัยพุ่งสูงขึ้นไปอีก